Z kuponem Promocyjnym tańszy również "lipidogram"! 2011.07.28

Z przyjemnością informujemy, że w trakcie akcji Wakacje z Sercem

Kupon Promocyjny pobrany z www.facebook.com/badania.z.usmiechem

uprawnia do wykonania badania "lipidogram", w niższej cenie!

Standardowa cena lipidogramu zostanie pomniejszona o standardową cenę badania "cholesterol całkowity" + 1 grosz.

Wzór: [cena promocyjna lipidogramu] = [cena standardowa lipidogramu] - [cena standardowa "cholesterolu całkowitego"] + 1 grosz.

Lipidogram

Badanie to (a w zasadzie pakiet badań) w sposób bardziej precyzyjny i specjalistyczny odzwierciedla stan gospodarki lipidowej organizmu, a w tym przebieg metabolizmu lipoprotein i cholesterolu.

W skład badania "lipidogram" wchodzą następujące parametry szczegółowe:

- cholesterol całkowity

- cholesterol LDL (tzw. zły cholesterol)

- cholesterol HDL (tzw. dobry cholesterol)

- trójglicerydy